Chiang Mai | Mediterranean Restaurant in Thailand
Chiang Mai

Branches

Chiang Mai

Chiang Mai

Branch

ZeZe เชียงใหม่ตั้งอยู่ใจกลางเชียงใหม่ไนท์มาร์เก็ต ตรงข้ามกับโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ร้านอาหารตั้งอยู่ในห้างใหญ่ที่มี Hamerkaz Lametayel travel agency อยู่ในนั้นด้วย

 

ที่อยู่ U28, Pavilion Night Bazaar Building 145 unit, 1-2 ถนนช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

โทร 053 284 667